Böjti előadások

„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? (1Kor 3,16)

Február 28., szerda 18 óra

Böjt – a lemondás gyümölcse, a felhagyás haszna

Mi a böjt lényege? – „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Mt 4,4c)

Március 20., szerda 18 óra

Böjt – hasznos eszköz az emberi lélek és test,

mint a „Szentlélek templomának” megtisztítására

A böjthöz kapcsolódó ígéretek – „…sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” (Lk 10, 41b–42a)

Március 27., szerda 18 óra

Böjt – Az öngondoskodás, a gondoskodás és Isten imádatának haszna

Milyen céljai lehetnek a böjtölésnek? – „Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék…” (Lk 21,34a)

Várjuk szeretettel gyülekezetünk Kálvin termébe!