5. A feltámadás és az élet – The resurrection and life

MAGYAR:

ENGLISH:

5. A feltámadás és az élet – a műemlék kripta története

A templom alatt épült a kripta, megközelítésére hátul emeltek független lejárót. Először csak a lépcső védelmére szolgáló kisebb építmény épülhetett meg, amit az 1850-es évektől a templomhoz hátulról csatlakozó, kisebb földszintes épület foglalt magában. Ennek helyén 1934-ben építették fel S. Hoffer Imre tervei szerint a ma is álló sekrestye épületet, ahol az ún. Báthory- és a Kálvin Terem található. Ma a sekrestye épület foglalja magában a templom tere alá húzódó kripta megközelítésére szolgáló lejárót. Első lakója a fiatal Hermina főhercegasszony volt, akit 1817. szeptember 20-án, az akkor még építés alatt lévő, fedetlen, nyitott kriptában temettek el. A nádor hét évig őriztette a sírt, amíg zárhatóvá nem lett a kripta, aminek boltozata csak 1825-ben készült el. 

A centrális tér kereszttengelyének vonalában két kriptafülkét építettek a legrangosabb halottak számára. Az után, hogy a nagy árvíz ellepte a kriptát, József nádor a budavári nádori kriptába vitette át Hermina főhercegasszony hamvait. Ideiglenesen ide temették el az 1850-ben elhunyt Wesselényi Miklós bárót is, amikor Haynau megtiltotta, hogy a zsibói családi sírboltba temessék. Mellé temették a báró utószülött, Heléna nevű kisleányát is, majd amikor 1851-ben a család megkapta az engedélyt, mindkettőjüket a családi kriptában helyezték örök nyugalomba. Az ismét üressé lett nyugati kriptafülkébe így kerülhetett a skót származású gróf Zichy Manóné sz. Charlotte Strachan. A másik kiemelt temetkezési helyen Báthory Gábor, a gyülekezetalapitó, templomépítő lelkész és felesége nyugszik.

Eredetileg csak a lejárattal szemben kialakított falban voltak koporsóhelyek. Ide temették az egyházközség megbecsült tagjait. Az 1850-es évek elejére benépesült a kripta, ezért a boltozatokat is megvésve és eltakarva újabb fülkék számára a keleti oldalon építettek beforduló tömböt, ami félig Báthory Gábor kriptafülkéjét is fedte. 1858-ban ezzel szemközt készült egy hasonló tömb, ahova 1868-ig temetkeztek, amikor a fővárosban közegészségügyi okok miatt megtiltották a hasonló temetkezéseket. A kriptában számos jeles személy nyugszik. Az eredeti tér az utólagos beépítések és a második világháborús óvóhellyé alakítás (ekkor telepítették át Zichy Manóné holttestét is) következtében a felismerhetetlenségig átalakult. A magas páratartalom miatt a megsemmisülés határára került minden belső szerkezet.

„Az élet elmúlása sok kérdést vet fel bennünk. Miért? Hogyan? Mikor? Mi lesz utána? Jézus tanítása egyértelmű: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.” János evangéliuma 11. fejezet.

5. The resurrection and life – the story of the monumental crypt

The crypt was built under the church, with an independent hatch built at the back for access. At first, only a small structure was built to protect the staircase, which was enclosed by a smaller ground floor building attached to the church from the 1850s onwards. On its site, in 1934, the sacristy building was built according to the plans of Imre S. Hoffer, which still stands today, and houses the so-called Báthory and Calvin Halls. Today, the sacristy building includes the access ramp to the crypt under the churchyard. Its first occupant was the young Archduchess Hermina, who was buried on 20 September 1817 in the open crypt, which was still under construction. The tomb was guarded by the Palatine for seven years until the crypt was closed, the vault of which was not completed until 1825. 

Along the transverse axis of the central square, two crypt chambers were built for the most illustrious dead. After the crypt was flooded by the Great Flood, the Archduchess Hermina’s ashes were transferred by the Grand Duke Joseph to the crypt of the Grand Duke of Buda. Baron Miklós Wesselényi, who died in 1850, was also temporarily buried here when Haynau forbade him to be buried in the family vault in Zsibo. The baron’s daughter Helena, the baron’s offspring, was also buried with him, and when the family received permission in 1851, they were both laid to rest in the family crypt. This is how Count Manóné Zichy Charlotte Strachan. The other prominent burial place is that of Gábor Báthory, the church planter, church-building pastor and his wife.

Originally there were coffin spaces only in the wall opposite the hatch. It was the burial place of the esteemed members of the congregation. By the early 1850s, the crypt had become overcrowded, so a block was built on the east side, cutting and covering the vaults, to create a new niche for the crypt, which also half covered the crypt of Gábor Báthory. In 1858, a similar block was built opposite to this one, and burials were made there until 1868, when similar burials were banned in the capital for public health reasons. The crypt is the burial place of many notable people. The original space has been transformed beyond recognition by subsequent building work and the conversion of the crypt into a shelter during the Second World War (when the body of Mrs Manó Zichy was moved). All the internal structures were on the verge of destruction due to the high humidity.”The passing of life raises many questions. Why? How? When? What happens after? Jesus’ teaching is clear: ‘I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live.” John 11.